TÁNCSICS MIHÁLY ÓVODA

tancsicsmihaly ovodaÓvodánk 1986. augusztus 18-án nyitotta meg kapuit. A hat csoportos óvoda 140 kisgyermek számára biztosítja az óvodai nevelést.
Kiemelt feladatunk, az egészséges életmódra nevelés – az óvodai élet minden területén. Helyes életmódminták, életszemlélet és egészséges életvitel igényének alakítása, elfogadtatása, közvetítése a gyermekeken keresztül a tágabb környezetük felé is. A gyermekek testi fejlődésének elősegítése, az egészség védelme, balesetmegelőző rendszabályok megvalósítása, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. Az egészséges állapot örömteli megélésének biztosítása: felszabadultság, mozgás- és játékszabadság. Mindez a mindennapos óvodai nevelésben az egészség megvédésére történő beállítódás, az egészség megvédésére vonatkozó érdeklődés, vélemény, szándék, „érzékenység” kialakítását jelenti.
Heti rendszerességgel a gyógytestnevelés foglalkozásokat tartunk, a prevenció és kisebb rendellenességek korrekciója érdekében. Ezt orvosi szűrővizsgálat előzi meg és szakképzett gyógy testnevelő - óvónő foglalkozik a gyerekekkel.
2011. óta a Vöröskereszt Bázisóvodája, 2013-tól Madárbarát Óvoda címmel is rendelkezik.