MALOMSORI ÓVODA

malomsori ovodaÓvodánk 1961-ben épült a város központjában, három csoportos, 75 férőhelyes.
Nevelési gyakorlatunkban hangsúlyozott a zenei nevelés, a mozgásfejlesztés. Munkánk során figyelembe vesszük gyermekeink sajátos változó testi, lelki szükségleteit. Olyan gyermekeket nevelünk, akik boldogok, mert tele vannak élményekkel. Érdeklődnek a környezetük és egymás iránt. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Erősen kötődnek a meséhez, a zenéhez, az alkotó tevékenységekhez.


A gyermek zenei aktivitásának jellemzői: önálló éneklés, a felnőtt közreműködése nélkül önállóan kezdenek énekes játékokat, táncokat. Fontos feladatunk a gyermektánc megszerettetése. A magyar népzene, a gyermektáncok alaplépései a gyermek mozgáskultúrájának egyik legfőbb fejlesztő eszköze lehet.
Óvodánkban zenei tehetségműhely működik, melyben a tehetséges gyermekek felkarolása és egyéni fejlesztése történik.
Az óvodai dolgozók gyermekszerető segítőkész munkája hozzájárul nevelési céljaink megvalósításához. Az önképzésük folyamatos, továbbképzéseken rendszeresen vesznek részt