FELVÉTEL ÉS BEIRATKOZÁS

ÓVODAI BEÍRATÁS

 

Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre

Oroszlány Város Óvodáiba

történő beíratásra az alábbi időpontokban és helyen kerül sor:

 

2019. április 29-én (hétfőn) és április 30-án (kedden)

8.00-17.00 óráig

a Brunszvik Teréz Óvodában

 

Kötelező beíratni azokat a gyermekeket akik:

-         2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

(Az óvodába a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A 2016. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége
2020. szeptember 1-től kezdődik.) és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

A szülő kötelessége az óvodaköteles gyermeket beíratni, ennek elmaradása szabálysértési eljárást von maga után. A szülő bármelyik óvodai telephelyre beírattatja gyermekét, a férőhelyek ismeretében az óvodavezető dönt a felvételről, melynek eredményéről 2019. május 30-ig a szülőt írásban értesíti. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételét a város minden óvodája biztosítja. Amennyiben a gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor a szülőnek erről 2019. május 15-ig írásban értesítenie kell a jegyzőt. Az óvodai kötelezettség alól felmentés is kérhető. A felmentésre irányuló kérelmet a beiratkozási időpontjában az óvodában kell kezdeményezni.

 

A beíratáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi azonosító igazolványát

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

- a gyermek TAJ kártyáját

- a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványát

- nem magyar állampolgár kiskorú beíratásánál a szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon

- sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

 

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

Dokumentumok:

Óvodai körzetek
Óvodáztatás teljesítése külföldön
Fellebbezési kérelem
Felmentési kérelem