BEMUTATKOZÁS

Szeretettel köszöntjük a honlapunkra látogatókat!  Reméljük, hogy hasznos információhoz jutnak majd intézményünk pedagógiai munkájával, sajátosságaival kapcsolatosan.

Oroszlány Város Óvodái négy telephelyen működő intézményt jelent: a Borbála-telepi Óvodát, a Brunszvik Teréz Óvodát, a Malomsori Óvodát és a Táncsics Mihály Óvodát.


Óvodánk hatékony és eredményes nevelést kínál a város összes óvodáskorú gyermeke számára. Nevelőtestületünk képzettsége, felkészültsége, elhivatottsága, gyermekközpontú szemlélete szeretetteljes, családias, biztonságot adó óvodai légkört biztosít. Óvodánk vezetői, óvodapedagógusai, munkatársai olyan személyek, akik nyitottak, szakmailag igényesek, ezért folyamatosan fejlesztik, továbbképzik magukat.
Nevelőmunkánkat a saját magunk által 1998-ban kidolgozott „Hétszínvirág” helyi nevelési program szerint végezzük.


Célunk, hogy alkotó, családias légkörben segítsük a gyermekek önkibontakozását, személyiségfejlődését úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva optimálisan fejlődjön, és alkalmassá váljon arra, hogy iskolai tanulmányait megkezdhesse.